Strona Główna

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI PERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Zarząd Spółki: Pernet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sycowska 19A, 51-319 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000273816, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 16 maja 2016 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek Pernet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i BDSF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polanicy-Zdrój.

W załączeniu Plan połączenia w formacie pdf do pobrania tutaj.

Pernet sp. z o.o.  51-319, Wrocław, ul.Sycowska 19a, Prezes: Władysław Jamroży, adres mailowy: wlajam@tlen.pl